Öğle Arası Semineri |  Kur’an’dan Hayata Dair Mesajlar

Doç. Dr. Enver Arpa ile…

Beşer açısından hayat, insanın çeşitli sorumluluklar üzerinden sınandığı bir zaman dilimidir. İnsanın bu zaman diliminde muhatap olduğu soru ve sorumlulukların en doğru cevapları Kur’an metninde yer almaktadır. Zira onun metni, imtihan sahibinin irade ve isteklerini oluşturmaktadır. Ayetlerin ruhu, ulaştırmaya çalıştıkları hedefler, elde edilmek istenen netice, yoğun bir anlama çabasına, derinlikli metin tahlillerine ihtiyaç duymaktadır. “Kur’an’dan Hayata Dair Mesajlar” isimli bu seminer dizimizde yaşamakta olduğumuz hayatın sorunlarının Kur’an’a arz edilerek çözüm yollarına ulaşılması hedeflenecektir. Günlük hayatımızda sorumlu tutulduğumuz çeşitli hususlar veya konular seçilerek Kur’an ve sünnet eksenli olarak anlatılacaktır.

Enver ARPA

Doç. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, yüksek lisansını ise Ürdün Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Doktorasını Ankara Üniversitesinde tefsir alanında yaptı. 2014 yılında doçent oldu. Çeşitli kurumlarda, yurt içi ve yurt dışı idari görevlerde bulundu. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığında Müşavir olarak görev yaptı. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında öğretim üyesi ve Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsünde müdür olarak görev yapmaktadır. Tefsir alanının yanısıra Afrika kıtasıyla ilgili çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

Her Salı | 12.30-13.30 Arası

*Program genele açıktır