Okuma Tartışma Grubu |  Kadınla İlgili Dini Söylemin Tarihi Gelişim Süreci

Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur ile…

Bu çalışma grubunda, İslam dininde kadınla ilgili ortaya çıkan dini söylemin sağlıklı bir şekilde tespit edilip yorumlanabilmesi için konuya ilişkin nassların, naslardan hareketle ortaya konulan yorum ve içtihatlar belli bir sistematik ve tarihi süreç içerisinde ele alınacaktır.

Takip edilecek eserler:

Hüsnü’l-Üsve, Sıddık Hasen Han

Ahkâmü’n-Nisâ, İbnü’l-Cevzî

Tahrirü’l-Mer’e, Kasım Emin

Hatun,  Musa Carullah

İslam’da Kadın, Bekir Topaloğlu

Kaşif Hamdi OKUR

Prof. Dr. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1997 yılında yüksek lisansını, 2003 yılında doktorasını bitirdi. 2015 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. Fıkıh ve fıkıh usulü, Osmanlılarda füru ve usul çalışmaları, Türk ve Osmanlı düşünce tarihi, helal gıda araştırmaları ilgilendiği konular arasındadır. TSE bünyesinde oluşturulan “Helal Gıda Akademik İstişare Heyeti” üyeleri arasındadır. Ünlü Osmanlı âlimi Şeyh Bedreddin’in et-Teshil, Letaifü’l-işarat ve Camiu’l-fusuleyn adlı eserlerini çeviren heyette yer almıştır. Osmanlılarda Fıkıh Usulü Çalışmaları-Hadimi Örneği, Ebu Hanife ve Anadilde İbadet, İslam Hukukunda Boşama Yemini, Fetvada Dil ve Üslup yayınlanmış çalışmaları arasında yer almaktadır.

*Çalışma grubumuz;

[ Perşembe (15 Günde 1) : 17.00-18.30 ]

Katılım şartları:

*İleri düzey Arapça bilmek

* En az yüksek lisans yapıyor olmak

* Kadın çalışmaları ile ilgileniyor olmak

* Program sadece kayıtlı katılımcılar içindir