Okuma Tartışma Grubu |  İslam Metafiziği

Prof. Dr. Gürbüz Deniz ile…

İslam Metafiziği; aklî ve dinî argümanlar çerçevesinde İslam düşüncesi ve inanç esaslarının yorumlanmasıdır. Bu tanımlamadan yola çıkarak “İslam Metafiziği” başlıklı seminerlerde; İslam düşüncesine kaynaklık eden temel ilkeler ve kavramlar, Kur’an’a ve Müslüman düşünürlerin eserlerine müracaatla yeniden yorumlanıp, konumlandırılmaya çalışılacaktır. Eleştiri, tahkim ve yeni söylemlere özellikle yer verilecektir. İslam düşüncesi ve metafiziğinin belirginlik kazanmasında baskın olan dış etken ve söylemlerin de seyrine atıf yapılıp, bu bağlamda -gerekli oldukça- eleştiri ve tahkike tabi tutulacaktır.

Gürbüz DENİZ

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Erzurum Oltu ilçesinde 1965 de doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1992 de “Kâtip Çelebi’nin Eğitim Felsefesi” başlıklı teziyle Yüksek Lisansını, 2000 yılında “Hocazade ve Ali Tusi’nin Tehafütlerinin Mukayesesi” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamlamıştır. Yayımlanmış pek çok İslam Felsefesi ile ilgili makalesi dışında kitapları bulunmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde öğretim üyesidir.

Çalışma grubumuz;

[ 23 Ekim – 8 Ocak Tarihleri Arası ]

[ Salı (15 Günde 1) : 18.00-19.30 ]

*Program lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri dâhil, lisansüstü ve doktora öğrencilerine yöneliktir.

*Program sadece kayıtlı katılımcılar içindir