Öğle Arası Semineri |  İslam İnanç Esasları / Fıtrata Yönelişin Temel İlkeleri

Prof. Dr. Metin Özdemir ile…

Fıtrat, Allah’ın insana yaratılışında verdiği, onun hakka, hakikate, doğruya, iyiye ve güzele olan doğal eğilimidir. Heva ve hevesin baskısından kurtulup özgürce işleme fırsatı bulan akıl, fıtrattan gelen bu doğal eğilimin etkisiyle doğruyu, iyiyi ve güzeli bulmaya, onları anlamaya ve kavramaya yönelir. Bu yönelişinde ona vahiy rehberlik eder ve onu yanlışa sapmaktan korur. Böylece fıtrata uygun hareket etme imkânı bulan irade, onları kolayca seçer ve uygulamaya yöneltmek üzere insanı harekete geçirir. Sonuçta doğru imanın sağladığı motivasyonla harekete geçen insanın kemale erme ve Hakkın rızasına kavuşma yoluculuğu başlamış olur. Bu yoluculukta bize kılavuzluk edecek olan temel esasları öğrenmeye, onları aklıselim, vahiy ve sahih bilgi ile temellendirmeye ve bu bağlamda merak edilen konuları müzakere etmeye çalışacağız.

 

Metin ÖZDEMİR

Prof. Dr. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kelam Anabilim Dalı

1966 yılında Ordu’da doğdu. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam-İslam Felsefesi Bölümünde, “İslam Kelamı’nda Kötülük Problemi” adlı teziyle tamamladı. 2004 yılında Doçent oldu. 2009 yılında profesör oldu. Önce Cumhuriyet Üniversitesinde, 2013 yılından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Ardından 03/01/2018 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atandı. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığını yürütmektedir.

 

Her Pazartesi | 12.30-13.30 Arası

*Program genele açıktır