Okuma Tartışma Grubu | İslam Ahlak Felsefesi:

İlkeler ve Problemler

Prf. Dr. Müfit Selim Saruhan ile…

İslam ahlak felsefesinin ilkeler ve sorunlarının ele alınacağı seminerlerimizde öncelikle felsefe ve felsefi düşünceye olan ihtiyacın önemi vurgulanacaktır. Felsefe bilgisine ve metoduna sahip olmak ne kazandırmaktadır? Felsefi bilginin, bizim erdemli oluşumuza, ilkeli davranışımıza katkısı nedir? İslam ahlak felsefesi denilince; ahlak felsefesinin problemlerine İslam düşüncesinin akli ve nakli verileriyle bakan, sorunlara bu ilkeler ışığında çözümler üreten bir değerler sistemi ve hayat felsefesi anlaşılabilir. Seminerlerde klasik kaynakları ve problemleri tanıyıp, bu kaynaklar ışığında katılımcıları ileri okuma ve araştırmalara yönlendirmek amaçlanmaktadır. İslam ahlak ilmi ve önemi, Tanrı ve ahlak, erdemler, İslam ahlak felsefesinde ruhsal tıb gibi konuların yanında ötenazi, organ nakli, biyoetik gibi birçok güncel tartışmaya da yer verilecektir.

Müfit Selim SARUHAN

Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Bitlis’te  doğdu.  1992  yılında  Ankara  Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesinden  mezun  oldu.  1994  yılında  “İslam  Düşüncesinde  İsti’are  (Metafor)”  konulu  teziyle  yüksek  lisansını,  2000  yılında,  “İslam  Ahlak  Felsefesinde  Bilgi  ve  Hürriyet” konulu teziyle doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent 2013 yılında profesör oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü, Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Romanya Ovidius Üniversitesi, Roma Gregorian Üniversitesi ile Kazakistan Türk Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi Din Bilimleri ve İlahiyat Bölümlerinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Yayınlanmış 4 kitabı, 2 kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası kitaplar ve dergilerde çok sayıda yayını bulunmaktadır. TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve Radyo 1’ de programlar yaptı. SETA ve Anadolu İlahiyat Akademisinde dersler verdi.