Temel İslam İlimleri Programı |  Hadise Giriş

Dr. Yunus Yazıcı ile…

İslâm dininin Kur’an’ı Kerim’den sonraki en temel ikinci kaynağı hadis/sünnettir. Hadis/sünnetin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yorumlanabilmesi, Hz. Peygamberin örnekliğinden evrensel mesajların alınabilmesi; öncelikle bu alanla ilgili kavramların öğrenilmesi ve tarihi süreç içerisindeki gelişimlerinin bilinmesine bağlıdır. Bu temel gereklilikten hareketle “Hadise Giriş” seminerlerinde hadis ve sünnetin ne’liği, nasıl anlaşılıp yorumlanması gerektiği, temel hadis kavramları ve tarihî süreç işlenecek, sahih hadisi zayıf\uydurma rivayetten ayırt etmeyi sağlayacak temel kıstaslar örnekleriyle ele alınarak hadislerin tespit ve yorumu esnasında karşılaşılan problemler üzerinde durulacaktır.              

Dr. Yunus YAZICI

Trabzon/Çaykara’da doğdu. Lise öğrenimini Çaykara İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Her Pazartesi | 18.00-19.30 Arası

*Program Lisans öğrencilerine yönelik ve kayıtlıdır