İlim ve Hayat Semineri |Hadis Okumaları

Esra Baş ile…

Her Pazartesi | 14.00-15.00 arası

Sünnet; Hz. Peygamber’den sâdır olan söz, fiil ve takrirlerle, O’na ait sıfatlara denir. Bu manada sünnet, hadis-i nebevî ile eş anlamlıdır. Sünnet, yalnızca Peygamberimizin sözlerini değil, bireysel, toplumsal ve evrensel mesajını, eğitim ve tebliğ metodunu, çalışma yöntemini de kapsayan çok boyutlu bir disiplindir. Seminerlerimizde on dört asır sonrasına kadar akıp gelen bu pınarın canlı ve dinamik akışına katılıp, Peygamberimizden bize gelen hikmete, hadis ilminin çeşitli meselelerine bir nebze ışık tutmaya çalışacağız.

 ESRA BAŞ

1975 Tatvan doğumludur.  1998 yılında lisans eğitimine devam ettiği İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden, başörtüsü yasağı sebebiyle ayrılmak zorunda bırakılmış, 17 yıl sonra döndüğü eğitim hayatına Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamlayarak mezun olmuştur. Halen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup, evli ve 2 çocuk annesidir.

 

*Program genele açıktır