İlim ve Hayat Semineri | Fıkıh Okumaları

Zehra Tuncel ile…

Her Perşembe | 14.00-15.00 Arası

Fıkıh Arapça bir terimdir ve kelime anlamı itibariyle “anlamak, idrak etmek, derin bir anlayış” demektir. Kuran-ı Kerim’de de fıkıh bu çerçevede kullanılır. İlim tahsil etmek Allah’ın emridir. Kişi; itikat, ibadet ve ahlâkî görevlerini en güzel bir şekilde ifa edebilmesi için gereken bilgileri elde etmek ile yükümlüdür. Fıkhın genel bir özeti olan ve sıkça karşılaşılan konuları içinde barındıran ilmihal kitaplarında inanç, ahlâk ve ibadet esasları, İslam ahlakı ile hemen herkesin günlük hayatta karşılaştığı meselelere ilişkin temel hükümler yer alır. Hepimizin bilmekle sorumlu olduğumuz temel bilgilere “Fıkıh Okumaları”nda yer vereceğiz.

Zehra TUNCEL

Ankara İl Müftülüğü

 

1999 Gazi İlahiyat mezunudur. Çalışma hayatına DİB’ında vaiz olarak 2005 yılında başlamış ve 2012 yılında uzman vaiz olmuştur. Din Eğitim, alanında yüksek lisans yapmaktadır. Halen Ankara Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü olup, evli ve bir çocuk annesidir.

*Program genele açıktır