Okuma Tartışma Grubu |  Düşünce Tarihi Okumaları

*İngilizce

Şeyma Erçin ile…

Günlük hayatımızın pratikleri ve davranışları, hangi entelektüel süreçlerle 500 yıla boyun eğdirdi? Özgür düşünce, modern toplumların akışında neden önemli bir rol oynar? Bu seminerlerde, en güncel şekliyle modern düşüncenin ortaya çıktığı tarihsel bağlamı ve bize tanıdık gelen kavramların oluşumunu irdeleyeceğiz.  Disiplinler arası beşeri araştırmalardan oluşan metinler, felsefe, edebiyat, sanat, siyasal düşünce ve bilime vurgu yaparak geniş bir kültürel miras üzerinde bizi eleştirel düşünmeye teşvik edecek. Fikirleri, paradigmaları, dünya görüşlerini analiz etmek ve karşılaştırmak için Rönesans döneminden günümüze kadar olan Doğu ve Batı medeniyetlerine yön vermiş İngilizce metinleri, gelin birlikte tartışalım.

Okunacak Metinler

Thomas More: Utopia

Michel de Montaigne: Of Cannibals

Niccolo Machiavelli: The Prince

Rene Descartes: Meditations on First Philosophy: I and II

Evliya Celebi: The Book of Travels

Jean Jacques Rousseau: The Social Contract

Jeremy Bentham: Panopticon

Immanuel Kant: What is Enlightenment?

Karl Marx: The Communist Manifesto

Charles Baudelaire: The Swan

Film: Blade Runner

*Çalışma grubumuz;

*lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik

*İyi derecede İngilizce bilmek gerekmekte

*Program sadece kayıtlı öğrencilere yöneliktir

Şeyma ERÇİN

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Lise eğitimi Madinah International School’da, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde aldı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Klasik Türk Edebiyatı alanında master programına girerek, orada akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2014 yılında Nihayet Dergi editörü oldu. 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında metin yazarlığı ve sosyal medya danışmanlığı yaptı. 2018 yılında Radyo Televizyon Üst Kuruluna atandı. Halen Radyo Televizyon Üst Kurulunda çalışmaktadır. İleri derecede Arapça, İngilizce ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir.