Okuma Tartışma Grubu |  Cemaat Sosyolojisi

Prof. Dr. Ramazan Yelken ile …

“Cemaat” kavramı, sosyolojinin olduğu kadar Türkiye sosyolojisinin de en önemli kavramı ve analiz birimi olmaya devam etmektedir. Buradan hareketle seminerlerde, öncelikle cemaat kavramı teorik ve pratik boyutlarıyla ele alınacak; cemaat çeşitlilikleri, dini grup, dini hareket vb. kavramlar boyutunda da tartışılacaktır. Türkiye toplumunun önemli bir kesimini oluşturan cemaat yapılarının sivilleşerek toplumla nasıl bütünleştiği ve cemaatlerin ekonomik alanda mı, iktidar/siyaset alanında mı yoksa sivil alanda mı yer alması konusu günümüzün önemli problemlerindendir. Bu bağlamda ilgili literatür taranarak cemaat konusu, yaşayan Türkiye sosyolojisi üzerinden de tartışılacaktır.

 

Okunması Gereken Temel Kaynaklar:

Ramazan YELKEN, Cemaatin Dönüşümü, Vadi Yay.

Gerard DELANTY, Bir Kavramın Anatomisi: Topluluk, Everest Yay.

Zygmunt BAUMAN, Cemaatler: Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı, Say Yay.

Ayrıca makaleler verilecektir.

 

Ramazan YELKEN

Prof. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyolojisi Bölümü

Ankara Üniversitesi DTCF Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 1989 da mezun olan Yelken,  1994’te ODTÜ Sosyolojiden Yüksek Lisansını, 1998’de de Sakarya Üniversitesi Sosyolojiden Doktorasını aldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde görev yaptı. Pamukkale, Kayseri Erciyes, Kırıkkale ve Mardin Artuklu Üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi.  ABD George Mason Üniversitesinde 1 yıl misafir olarak bulundu.  Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyolojisi Bölümünde görev yapmaktadır.

Çalışma grubumuz;

[ 17 Ekim – 9 Ocak Tarihleri Arası ]

[ (15 Günde 1) Çarşamba Saat: 18.00 ]

*Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik

*Programımız kapalı grup olup kayıt gerekmektedir.