TDV KAGEM, yeni dönemde “İngilizce Metin Okumaları” başlığı altında iki güzel okuma grubuna daha ev sahipliği yapıyor.
Bunlardan ilki Dr. Öğretim Üyesi Muradiye Ateş ile “Yenilikçiliğin Yeni Yüzü / New Perspektives of Innovation” isimli çalışma grubu KAGEM İstanbul Salonunda katılımcıları ile bira araya geldi.
İngilizce olarak gerçekleşecek olan çalışma grubunda, “Günümüz toplumsal sorunlarının çözülmesinde ve ihtiyaçların giderilmesinde dünyada ve Türkiye’de yenilikçi ve etkin ne tür çözümler bulunmaktadır?” sorusuna interaktif bir şekilde cevap aranmakla birlikte, “Toplumsal sorunların çözümünde yeni yollar” olarak tanımlanan “sosyal inovasyon” kavramı diğer ilgili terimler eşliğinde ele alınıyor.
On beş günde bir pazartesi günleri gerçekleştirilecek okuma-tartışma grubunda, dünya ve Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri incelenerek içinde bulunduğumuz toplum adına ortaya konulabilecek somut yeniliklerin tartışılması planlanıyor. Dönem boyunca düzenlenecek okumalar kapsamında Stephen Goldsmith’in “The Power of Social Innovation” kitabı, Geoff Mulgan’ın “The Open Book of Social Innovation” kitabı ve diğer ilgili İngilizce eserler katılımcılar tarafından takip edilecek.
Lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik olarak planlanmış program sadece kayıtlı katılımcılar eşliğinde KAGEM’de devam edecek.