Prof. Dr. Ramazan Yelken ile “Cemaat Sosyolojisi” Çalışma Grubu TDV KAGEM’de Başladı.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi’nin (TDV KAGEM ) akşam okuma tartışma grupları içinde ilk defa yerini alan “Cemaat Sosyolojisi” çalışma grubu, KAGEM İstanbul Salonunda başladı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyolojisi Bölümünde görev yapmakta olan Prof. Dr. Ramazan Yelken yönetiminde gerçekleştirilecek olan okuma grubunda, öncelikle cemaat kavramı teorik ve pratik boyutlarıyla ele alınarak; cemaat çeşitlilikleri, dini grup, dini hareket vb. kavramlar boyutunda da tartışılması planlanıyor. Türkiye toplumunun önemli bir kesimini oluşturan cemaat yapılarının sivilleşerek toplumla nasıl bütünleştiği ve cemaatlerin ekonomik alanda mı, iktidar/siyaset alanında mı yoksa sivil alanda mı yer alması gerektiği konusu ilgili literatür taranarak, yaşayan Türkiye sosyolojisi üzerinden de katılımcılar eşliğinde birlikte masaya yatırılacak.
Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik olarak planlanmış program on beş günde bir sadece kayıtlı katılımcılar eşliğinde Çarşamba günleri KAGEM’de devam edecek.