TDV KAGEM’in yeni dönemde okuma tartışma grupları içinde yerini alan “Medeniyet Tarihimizde Oryantalist Okumalar Üzerine” başlıklı çalışma grubu, KAGEM Beyaz Salonda ilk haftayı geride bıraktı.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erşahin yönetiminde gerçekleştirilecek olan okuma grubunda Erşahin, “ İslam Medeniyeti ve Müslümanların yaklaşık iki asırdır yaşadıkları buhrana, içeriden Müslümanlar dışarıdan Müslüman olmayanlar çıkış yolu önermekteler. Dışarıdan yapılan öneriler daha çok oryantalist/müsteşrik/şarkiyatçı dediğimiz doğu bilimciler tarafından yapılmaktadır. Genelde Doğu’yu, özelde İslam’ı ve Müslümanları konu edinen oryantalistler, İslam medeniyetine Avrupa merkezli yaklaşarak dönüştürmek amacıyla din başta olmak üzere bütün mirası ve değerleri ile ilgili tanımlar yapmaktalar, hükümler vermekteler. Bununla, bir yandan emperyalizme yol gösterirken bir yandan da “Müslüman entelektüellere” alan açmaktalar. Müslümanlar da bazen sekülerlik, bazen laiklik, bazen İslamcılık, hatta selefilik adına oryantalizmin kimi yorumlarını dillendirmekteler. Ancak bu yorumlamaların, İslam medeniyetinin niteliğini hatta Allah, peygamber, dünya, ahiret algısını ve inancını dönüştürdüğüne ve değiştirdiğine dair endişeler de bulunmaktadır. Dolayısı ile gerçekleştireceğimiz bu okumalarda Tanzimat’tan günümüze İslam medeniyeti hakkında yapılan değerlendirmeleri hep birlikte ele alacağız” dedi.
Lisans ve Lisansüstü öğrencilere yönelik olarak planlanmış program her hafta sadece kayıtlı katılımcılar eşliğinde çarşamba günleri KAGEM’de devam edecek.