TDV KAGEM’de, Prof.Dr. İhsan Fazlıoğlu yönetiminde başlayan yirmi yedi haftalık “Bilim ile Düşünce Seminerleri” dizisi, değerlendirme konferansı ile son buldu.

İki konu başlığı altında gerçekleştirilen programda; Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu-İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi, Dr. Engin Koca-Batı Bilim Tarihi ve Felsefesi konuları üzerine gerçekleştirdiler.

KAGEM Konferans Salonunda düzenlenen seminer dizisinin kapanış konferansı Geçmişi Okumak, Şimdiyi Anlamak, Geleceği Yorumlamak: Mümkün Nazarî Bir Düşünce İnşâsı İçin Tarihi Tecrübe Bize Ne Söyler? başlığıyla İhsan Fazlıoğlu tarafından verildi.

“Bilgi arttıkça akıl artar. Dolayısı ile bilgi ile aklın ilişkisi doğru orantılıdır”

İslam Dünyasındaki nazari bilginin nasıl ve niçin üretildiği ve bugün bu dönüşümün toplumda nedenli tesir ettiği üzerine konuşmasına başlayan Fazlıoğlu, “Bir bilgiyi yeniden ifade etmek, kültürü yeniden dinamizme eder. Her ifade yeni bir ifadeyi insanlığın hizmetine sunar. Her kültürde taşıyıcı kültürler vardır. Bu kültürler çöktüğü zaman, o kültürde motivasyon çöker. Yöntemsel düşüncenin en büyük artısı, kendine has söyleyecek cümlesinin oluşudur. Eğer bir bilgiyi gerekçelendiriyorsak o artık ispatlanmaktan çıkar. Ayrıca kullanılan yöntemler hakikati elde etmede farklı enstrüman olarak kullanılabilir. Bilgi arttıkça akıl artar. Dolayısı ile bilgi ile aklın ilişkisi doğru orantılıdır” diye ifade etti.

“Herhangi bir anlatıyı anlamak, aynı zamanda yöntemine de hâkim olmak demektir”

Fazlıoğlu, “İslam medeniyetine ilişkin durumumuz sadece bize anlatılan hikâyelerden ibarettir. Herhangi bir anlatıyı anlamak, aynı zamanda yöntemine de hâkim olmak demektir. Bir anlatıyı çözümleyip bir üst aşamaya çıkmak ve onu temellendirmek için yapmamız gereken ilk şey, anlatının temel kavramları nelerdir? İkincisi, anlatının temel önermeleri ve temel cümleleri nelerdir? Üçüncüsü, bu anlatı ve önermelerle hangi soruyu ve sorunu ele almıştır? Dördüncüsü, hangi soruya cevap vermiştir? Beşincisi ise, bu cevaplarla bu anlatı bizi neye yönlendirmiş ve başarmıştır? İşte tüm bu cevaplarla artık bu anlatıları tahlil etmiş ve sonuçlandırmış oluruz” şeklinde konuştu.

“Artık anlamayı değil, inşâ etmeyi öğrenmemiz lazım”

“Artık anlamayı değil, inşâ etmeyi öğrenmemiz lazım” diyerek sözlerine devam eden Fazlıoğlu, “Hakikati bilme, ona ilişkin doğru bilgi üretme ve ona göre yaşama anlayışını kazanmamız gerekir. Bu sebeple kadim olanla uğraşmayı bırakıp mevcudu bir an önce elde ederek bu malumat ile insan yetiştirmemiz gerekiyor. Bir medeniyet üç anlayış üzerine kuruludur. Birincisi; teolojik tanrı anlayışıdır. İkincisi; nesne tasavvuru anlayışı ve üçüncüsü ise, bilgi anlayışıdır” diye ekledi.

Konferansın sonunda TDV KAGEM Müdür V. Nurcan Yavuzyiğit, programı takip eden katılımcılar adına Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na teşekkür ederek hediyesini takdim etti.