TDV KAGEM toplumsal sorunların çözümü noktasında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarını düzenlediği seminerlerle desteklemeye devam ediyor.

KAGEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminer dizisinde bu hafta, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Duyan konuk oldu.

Ayrımcılık ve Sosyal İçermenin Toplum Bütünlüğüne Etkileri başlığı ile gerçekleştirilen seminerde Duyan, “Sosyal dışlanma bireylerin, ailelerin ve grupların toplumla bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel sistemlerin tamamı ya da bir kısmından uzak tutularak dışarıda bırakılması anlamına gelir. Sosyal dışlama, karmaşık ve çok katmanlı bir dinamiktir. Sadece maddi zenginlik ve refah eksikliği ile değil, aynı zamanda sembolik dışlama, sosyal-politik mahrumiyet ve ana toplumsal kurumlara yetersiz katılım ile ilişkilidir. Sosyal dışlama bir başka yönüyle de birey ile toplum arasındaki ilişkinin kalitesine vurgu yapar” diye konuştu.

Hükümet politikalarının sosyal dışlamayı hafifletebileceği gibi, tam tersine alevlendirebileceğini de söyleyen Duyan, Sosyal içerme için gerekli olan öncelikli yasama ve politika alanlarını ise şu başlıklar altında sıraladı: Toplumsal kimlik ve hukuki kişiliğin tanınması, şidddet, nefret ve damgalanmadan korunma, adalete erişim ve hukuki güvenliğin korunması, sağlık hizmetlerine erişim, barınma, sosyal güvenlik ve sosyal korunma, eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim, kapsayıcı müfredat, aile içi şiddet ile mücadele ve aile içi dayanışmanın desteklenmesi, çocukların ve gençlerin dışlanma döngüsü riskine karşı korunması, kültürel ifadenin ve medya görünürlüğünün desteklenmesi.

Duyan, Sosyal dışlanmaya maruz kalan en büyük grupların sırası ile yoksullar, işsizler, dezavantajlı gruplar ve mülteciler olduğunun altını çizerken sosyal dışlamanın en büyük sebebinin toplum içinde yerleşmiş olan önyargı, ayrımcılık ve baskıların olduğunu ifade etti. Çözüm yolunun ise empati ve samimiyet ile birlikte karşı tarafı ön yargısız bir şekilde dinlemekten geçtiğini söyledi.

Ayrıca seminer içinde katılımcılar eşliğinde yapılan sosyal deney çalışmaları ise toplumsal farkındalık oluşumu noktasında kalıcı bir etkinlik oldu.