Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) sağlıklı aile yapılarının oluşması adına başlattığı “Baba Olmak” başlıklı projesinde üçüncü mezunlarını verdi.

İlki 2015 yılında başlatılan ve Uzman Psikolojik Danışman Mürşid Ekmel Aybek tarafından yürütülen proje kapsamında üç yıl boyunca çok sayıda baba ve baba adayı bu eğitimden yararlandı.

6 Kasım 2017- 26 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde katılımcılara baba olmanın fıtri bir boyut olduğu ve bu fıtri olayı içinde bulunduğumuz yüzyılda kendi medeniyet perspektifimizden nasıl ele almamız gerektiği konusu büyük bir titizlikle ele alındı.

20 hafta boyunca devam eden seminer dizisi ise katılımcılara verilen katılım ve teşekkür belgeleri ile taçlandı.

Yetişkinlerin sınırları ve hayat biçimi çocuk için en büyük örnektir

İyi bir baba olmanın en büyük şartının önce çocuğu sonra kendini tanımaktan geçtiğini ifade ederek sözlerine başlayan Aybek; “babanın en önemli rolünün ise çocuğa güven vererek onun hayatını değiştirmesine fırsat sunup yanında olduğunu hissettirmesidir. Yetişkinin kendine koyacağı sınır ve hayat biçimi zaten çocuğa en güzel örnektir. Çocuk devam­lı anne ve babayı takip ederek, kendisi bunları görür, öğrenir. Zamanı geldiğinde ise öğrendiklerini hayatına yansıtır. O yüzden babanın ya­şantısındaki model olma rolü çok önemli” diye ekledi.

Aybek; “Çocuğun bir fıtratı ve inkişaf etmesi ge­reken hassas bir sistemi vardır. Bize düşen ise onu dönüştürmek yeri­ne, o emanete sahip çıkmaktır. Ne eğitmektir, ne yönetmektir, sadece çocuğun açılmasına ye­tişkinler olarak fırsat vermemiz, o mevsimi oluşturmamız gere­kiyor. Biz o mevsimi oluşturur­sak çocuklar da kendilerinde var olan tomurcukları, çiçekleri yarın bir gün meyve olacak şekilde ye­şertmeye başlarlar. ” dedi.

Babalara eskisinden daha fazla ve daha yapıcı roller düşüyor

Ekmel sözlerine: “Hayat değişiyor, teknoloji değişiyor, gündem değişiyor. Dolayısıyla etrafımızda her zaman bir değişim var. Değişen sosyal hayatın içinde ister istemez baba olmayı da tekrar ele almak gerekiyor. Dünün babalarına baktığımızda daha sessiz ve daha otoriter bir baba figürü iken, bugünün babalarının daha farklı olması gerekiyor. Çünkü ilgisiz ve aşırı otoriter baba demek başkalarının ilgisi ve yönetimi altına giren çocuklar demektir. Bu sebeple günümüz babalarına eskisinden daha fazla rol düşüyor. Bu sebeple KAGEM’de “Baba Olmak” projesi ile bunların kodlarını ve çerçevelerini hep birlikte konuşmaya çalıştık” diyerek sözlerine son verdi.

Gecenin sonunda seminere devam eden katılımcılar, Uzman Psikolojik Danışman Mürrşid Ekmel Aybek’in elinden sertifikalarını aldılar.