KALEM Söyleşilerimizde 2017 yılının son konuğu olarak “Türklerin Tarihi mi? Türkçenin Tarihi mi?” başlıklı söyleşisi ile yazar Ali Ayçil’i konuk ettik.

 “Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması, Türkçeyi diğer dillere karşı daha etkili ve güçlü bir hale getirmiştir”

 Türklerin tarih boyunca en büyük orduları dilleri yani Türkçeleri olmuştur” diyerek söyleşine başlayan Ayçil, “Türkçe tarih boyunca, özgüveni yüksek ve yeniliklere açık bir dil olmakla birlikte yurt yapan da bir dil olmuştur. Anadolu’nun Müslümanlaşması ve yurtlaşmasında Türkçenin önemli bir yeri vardır” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “İnsan kelimelerle büyür. Uygarlıkların büyüklüğü de sözlüklerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması, Türkçeyi diğer dillere karşı daha etkili ve güçlü bir hale getirmiştir. Türkçenin, sözcük köklerini koruyarak, sonuna yapılan küçük eklemelerle yeni anlamlar kazanabilmesi, bizi korkusuzca başka kültürlere açık hale getirmekle kalmamış, başka kültürler tarafından asimile edilmemizi de engellemiştir. Batıdan aldığı ‘radyo’ kelimesine iki harflik bir ekleme yaparak ‘radyocu’yu hemen Türkleştiren bir dilden bahsediyoruz. Öyle görünüyor ki tarihimizi Türklerden çok Türkçeye borçluyuz” diye konuştu.

 Dil mucizevi bir olgudur diyerek devem eden Ayçil; “ Biliyorsunuz Türkler konargöçer bir toplumdur. Tarihte bu tip benzer pek çok topluluk, yerleşik kültürler tarafından asimile edilmiş ve onlardan geriye müziklerde birkaç tını, bazı sanat eserlerinde birkaç çizgi kalmıştır. Türkler, özellikle evlilik yoluyla başka halklarla akrabalık kurmuş ve saf ırk özelliklerini kaybetmişlerdir. Fakat bugün Türk olarak kalabilmelerini, etkileyici dillerine borçludurlar. Bu dil sayesinde hem yok olup gitmekten kurtulmuş, hem de kendilerinden olmayan toplumların Türkçeye eğiliminden ötürü büyük bir ‘dil halkı’ haline gelmişlerdir. Peki, Türkçenin bu çekiciliği, koruyuculuğu ve ayrıcalığı onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Dilimizi Hint-Avrupa kökenli Fransızca, İngilizce vb. dillerden ayıran nedir? Sözcüğün sarsılmaz bir kök halinin olması ve sondan eklemelerle özünü koruyarak çeşitlenme olanağı sunması onu tarih boyunca güçlü kılmıştır. Türkçe teslim olmaz, teslim alır. Bunun için kelimeye küçük bir ekleme yapması yeterlidir” şeklinde konuştu.