Müzik; amaç değil, Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanma yolunda iyi bir araçtır diyerek sözlerine başlayan ve hepimizin kendisini icra ettiği tasavvuf müziği ile yakından tanıdığımız Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demirci KALEM Söyleşilerinin konuğu oldu.

 “Lisan”ı üç şekilde ifade eden Demirci: Birincisi lisan-ı hal’dir. Bu hâl dili demektir ve duygulara hitap eder. İkincisi lisan-ı kâl’dir. Bu ise söz dilidir ve beyne hitap eder. Üçüncüsü ise lisan-ı elhân’dır ve bu da duyguları melodik olarak ifade etmek yani nağmelere dökmek için kullanılır. Nağmelerin dili ilk olarak duygulara, ikinci olarak zihne, üçüncü olarak kalbe hitap eder” diyerek müziğin sözlü olmayan anlatımının ise enstrümanla olduğunu söyledi.

 Müzik, aynı zamanda iyi bir terbiye aracıdır

 İnsanın iç dünyasını zenginleştirmesi açısından özellikle dinî musikinin katkısının büyük olduğunu ifade eden Demirci, “Müzik, aynı zamanda iyi bir terbiye aracıdır. Kendi medeniyetimizde kullandığımız ney, ud ve daha birçok enstrümanlarımıza bakın. Hepsi şekil olarak boynunu bükmeyi öğretir bir kere. Bu anlamda bile eğiticidir. Müzik ile uğraşan insanların daha ince ve hassas yapıya sahip olması da bundan bağımsız değildir elbet” diyerek Mevlana’nın “Müzik, Allah âşıkları için ruhun gıdasıdır” sözünü hatırlattı.

 Müzik en etkili lisandır

 Demirci söyleşisinde, Müzik en etkili lisandır. Çünkü doğrudan doğruya ruha hitap ediyor. Doğrudan muhatabı bu olunca da, insanlar üzerindeki etkisi ister istemez çok daha fazla. Maalesef bizler; dünyanın en zengin müzik formlarına, en ince makamlarına, seslerine ve perdelerine sahip bir medeniyetin temsilcileri olmamıza rağmen müziğin gücünü henüz keşfedemedik. Oysa müzik kültürel dönüşüm açısından da çok etkili bir araçtır. Bu dönüşüm sadece gönül dünyasında olmuyor. Giyiminden kuşamına, yürüyüşüne, insanlarla muhatap oluşuna ve fikir dünyasına tüm kültürel kodlarına kadar iniyor” diyerek musikinin insan ve toplumlar üzerindeki etkisinin ve gücünün altını çizdi.

 Demirci, söyleşinin ikinci kısmında dinleyenleri için bazı eserlerini canlı olarak seslendirdi.