“Lisan varlığın evidir” denir, doğrudur; şiir de üst dil evreni. Klasik şiirimiz ise kültür ve

medeniyetimizin göz kamaştırıcı bir yansıması. Kimseye kendimizi anlatmak zorunda

değiliz ama kendimize anlatmalıyız. Bu his ve fikirle bir araya geldik. Düzenli bir program

dahilinde kaynaklarımıza eğilelim diye muhabbetle; kaynaklarımıza yani kendimize.

Vakarla, biraz da hüzünle evlâdını bekleyen ecdâdın mirası tozlu sayfalarda gecikmiş bir

yolculuğa çıktık. Dönem sonunda duvarımıza asacağımız bir de belgemiz olsun dedik.

Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder Halk eder esbâbını bir lâhzada ihsân eder.

 

HAYATİ İNANÇ  / Avukat

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir yıllık stajı takiben Serbest avukatlığa başladı. Ancak mesleğinin yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. Her zaman Türkçenin emsalsiz güzellikleri ve incelikleriyle meşgul oldu. Bunun her yaştaki gençler için fevkalâde ufuk açıcı etkisine inandı. “En değerli iş insana yatırım” diyerek; klasik eserlerden edindiği heyecanı, isteyen herkesle paylaşmak hayat tarzı oldu.