Türkiye Diyanet Vakfı

Kuruluş ( Tarihçe )

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
KADIN AİLE VE GENÇLİK MERKEZİ
(KAGEM)

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) , 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi ve sorumluluk alanlarını genişleten KAGEM, yürüttüğü projelerde genel ve özel gruplarla din, düşünce, kültür, edebiyat ve sanat hayatımıza çeşitli düzeylerde katkı sunmak üzere, besleyici, kuşatıcı, geliştirici çalışmalar yürütmektedir.

Toplumu ayrıştıran her türlü kategorik yönelim ve eğilimlerin uzağında duran KAGEM,  toplumsal sorunların tespit ve çözümüne yönelik etkili, kalıcı ve sürekli projeler üretmek için alanında yetkin akademisyen, entelektüel ve uzmanların katkılarıyla çalışma alanlarındaki bilgi birikimini geçmişle bugün arasında sağlam köprüler kurarak gün yüzüne çıkarmayı hedeflemektedir.