TÜRKİYE’DE MİLLİLİK VE YERLİLİK FİKRİ SÖYLEMİ ÜZERİNE…

Kagem’in her ay düzenli olarak farklı konu ve uzman akademisyenler eşliğinde başlattığı Türkiye Meseleleri Söyleşileri dizisinde bu ay, “Türkiye’de Millilik ve Yerlilik Fikri ve Söylemi” konusu ele alındı. 

Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın moderatörlüğünde ilki, “Türkiye’de Devlet-Toplum İlişkilerinin Değişimi” konu başlığı ile siyaset bilimcisi Prof.Dr.Ali Yaşar Sarıbay tarafından gerçekleştirilen söyleşinin ikinci konuğu, ülkemizin önde gelen sosyologlarından Prof. Dr. Mustafa Aydın oldu.

“Millilik” ve “yerlilik” kavramlarının çıkış noktalarına değinerek sözlerine başlayan Sunar, “Milli kavramı, esasında tarihsel olarak sosyal, politik ve düşünsel hayatımızda önemli yeri olan bir kavram. Bir o kadarda sorunlu bir kavram. Çünkü milliğin değerlendirilmesi temelde modern devlet anlayışı ile yakından ilişkili ve biraz da bir takım olayları meşrulaştırma unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Bu yüzden millilik bizde her ne kadar ilkeli ideolojiyi yani milletin Özsel değerleri anlamını taşıyor olsa da siyasal literatürde bir merkeziyetçi hükümet devleti olan model devleti içinde barındırıyor “ diyerek sözü Prof. Dr. Mustafa Aydına bıraktı. 

Yerlilik ve millilik arasındaki ilişki üzerine sözlerine başlayan Aydın, “Yerlilik ve millik arasında bir göbek bağı var diyebiliriz tabiri caizse. Milli dediğimiz zaman ilk akla gelen şey, topraktır yani bulunduğumuz coğrafyadır. Diğer olmazsa olmaz önemli unsurlar ise; tarih, kültür ve dindir. İşte bu öğelerin bütünü yerliliği belirleyen temel unsurlardır” diye konuştu. 

Millilik kavramının en önemli özelliklerinden biri de bir meşruiyet yolu olmasıdır diyen Aydın, “ kısacası bir şeyin başına taktığınız milli kelimesi, hiç düşünmeden ona duyulması gereken saygıyı ifade eder hatta o kavramı kutsallaştırır bile diyebiliriz. “ sözleri ile ‘milli’ kavramının geçmişten günümüze kadar toplumdaki etkisini dile getirdi.

Hem Kemalizm hem de İslamcılıkta millilik konusunda bir ikilem olduğu konusuna vurgu yapan Aydın, “Hem modernleşme, hem de dünyaya uymayan bir takım yenilenme ve onu takip etme eşliğinde milli olma ile yerli kalma ikilemi söz konusu” diyerek bu ikilemlerin Türkiye’nin toplumsal yaşamında nasıl karşımıza çıktığı konularına değindi. 

Son yıllarda sıkça karşımıza çıkan ve tartışmalara konu olan millîlik ve yerlilik kavramının kökenlerinin derinlemesine konuşulduğu söyleşide, Türkiye’de milli kavramı ne şekillerde ve hangi maksatlarda kullanılmıştır? Millilik ve İslam arasındaki bağlantı nedir? Bu bağlantının Türkiye siyasetindeki açılımları ne şekilde gerçekleşmiştir? Millilik ile milliyetçilik nerelerde birbiri ile örtüşürler? Millilik ne zaman milliyetçiliğe evrilir? Kemalizm’in millilik ile kurduğu ilişki nasıldır?  Türk Sol’unun milli bir “Sol” olma iddiaları ve etrafındaki tartışmalar nasıl değerlendirmelidir? Başlıklı sorular eşliğinde Türkiye’de millilik ve yerlilik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Programın ikinci kısmında ise katılımcıların sorularına yer verildi.  
Paylaş:

Etiketler: haber

Yorumlar