TÜRKİYE MESELELERİ SÖYLEŞİLERİ Kagem’DE BAŞLADI

TDV Kagem’de, Türkiye’de güncel ve sosyal meseleleri ve kavramları ele almak üzere “Türkiye Meseleleri” başlıklı yeni bir söyleşi dizisi başladı. 

Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın moderatörlüğünde her ay düzenli olarak gerçekleşecek olan programın ilkinde,  ülkemizin önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof.Dr. Ali Yaşar Sarıbay’ı konuk ettik.

Sarıbay ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, içinden geçmekte olduğumuz dönemde farklı açılardan sıklıkla tartışılan “Türkiye’de Devlet-Toplum İlişkilerinin Değişimi” konusunu ele aldık. 

Programın başında kısa bir açış konuşması yapan Lütfi Sunar, modernleşme ile değiştirilen kadim ve toplumsal yapıdan kalan sorunlara, bu alanda ortaya çıkan sorunların da eklenmesiyle birlikte devlet ile toplumun çifte bir kopuş yaşadığını söyleyerek devlet-toplum ilişkisini yeniden detaylı bir biçimde konuşmak gerektiğini ifade etti. 

Söyleşide;
• Türkiye’de devlet-toplum ilişkilerinin tarihsel çerçevesi nedir?
• Modernleşme ile devlet-toplum ilişkileri ne yönde değişmiştir? • Devlette bir bürokratik seçkincilik mi mevcuttur? Toplumsal dinamikler devlete yansıyabiliyor mu? • Türkiye’de devlet ile toplumun kopukluğu neyle açıklanabilir, nasıl giderilebilir?
• 15 Temmuz sonrasında devletin toplumla ilişkisi yeniden inşa edilebilir mi?
• Toplumsal bir barış için devletle toplum ilişkileri ne yönde geliştirilmelidir? 
• Toplum yapısının devlete yansıması hangi kanallardan gerçekleşebilir?
başlıklı sorular çerçevesinde Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Dinleyicilerin aktif katılımı eşliğinde karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen söyleşinin ikinci bölümü, katılımcılardan gelen sorulara ayrıldı. 

Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesidir. Sarıbay’ın siyasal sosyoloji üzerine yayımlanmış çok sayıda çalışması mevcuttur. Önemli eserleri arasında; Global Toplumda Din ve Türkiye, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme, Postmodernite Sivil Toplum ve İslam, Türkiye’de Modernleşme Din ve Parti Politikası: MSP Örnek Olayı, Mantıksal Anlatı Olarak Sosyoloji ve Demokrasinin Sosyolojisi bulunmaktadır. 

Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Sunar’ın Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx and Weber on Oriental Societies adlı yayımlanmış üç telif kitabı ve çok sayıda editörlüğünü yaptığı kitap bulunmaktadır. En son yayınları Routledge Yayınevi’nden çıkan Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond ve Oxford University Press’den çıkan Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspective on Islam and Modernity adlı derleme eserdir.
Paylaş:

Etiketler: haber

Yorumlar