TEMEL İSLAM İLİMLERİ PROGRAMI “HADİSE GİRİŞ” SEMİNERİ İLE BAŞLADI

TEMEL İSLAM İLİMLERİ PROGRAMI “HADİSE GİRİŞ” SEMİNERİ İLE BAŞLADI
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi’nin (TDV KAGEM), Temel İslam İlimleri Programı kapsamında düzenlediği akşam grupları içinde yerini alan “Hadise Giriş” programı, Dr. Yunus Yazıcı ile KAGEM Endülüs Salonunda yerini aldı.
Programda, İslâm dininin Kur’an’ı Kerim’den sonraki en temel ikinci kaynağı olan hadis ve sünnetin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde doğru yorumlanabilmesi amacıyla bu alanla ilgili kavramların öğrenilmesi ve tarihi süreç içerisindeki gelişimleri tüm detayları ile ele alınarak bu temel gereklilikten hareketle “Hadise Giriş” seminerlerinde hadis ve sünnetin ne olduğu ve nasıl anlaşılıp yorumlanması gerektiği, temel hadis kavramları, tarihî süreç eşliğinde ele alınacak. Her hafta pazartesi saat:18.00’de gerçekleştirilecek olan programda ayrıca, sahih hadisi zayıf\uydurma rivayetten ayırt etmeyi sağlayacak temel kıstaslar örnekleriyle ele alınarak hadislerin tespit ve yorumu esnasında karşılaşılan problemler üzerinde durulması planlanıyor.

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar