DR. SAVAŞ BARKÇİN İLE “MÜZİK VE MEDENİYET” ÜZERİNE

DR. SAVAŞ BARKÇİN İLE “MÜZİK VE MEDENİYET” ÜZERİNE

Siyaset bilimci, şair, yazar ve müzisyen kimliği ile yakından tanıdığımız Dr. Savaş Barkçin'i “Müzik ve Medeniyet” üzerine gerçekleştirdiği konferansı ile ağırladık.

“Medeniyet, ilkelerin ve inançların topluma somut olarak yansıma şeklidir” ifadesi ile sözlerine başlayan Barkçin, “Medeniyetlerin aslı inançtır. Her medeniyette müzik, mimari, siyaset, tarım sağlık,  eğitim, dil ve düşünce gibi pek çok öğe olmasına rağmen hepsinin dayandığı ilke aynıdır. Bu sebeple bir medeniyetin üstüne inşa ettiği inancı ve ilkelerin hepsi bu alanlara yansır.
 

“Bütün medeniyetlerin temelinde din vardır”
 

Tarih boyunca bütün medeniyetlerde tüm alt kültürler mutlaka kendini ifade edebilme fırsatı bulmuştur. Bu sebeple medeniyet tek tipçi ve zorlayıcı bir şey değildir. Aksine zenginliklere müsaade eden bir şeydir. Dünya’daki tüm alfabelerin, mimarinin, müziğin, edebiyatın ve bütün medeniyet unsurlarının temelinde din vardır. Kısacası bütün medeniyetlerin temelinde din olduğu gibi müziklerin temelinde de din vardır. Geçmişten günümüze bütün müzikler, insanların inandıkları şeye olan coşkusunu artırmak için kullanılmış. Toplumlar, söz ile ifade edilemeyecek kadar derin ve kalbi olan bütün duygularını musiki aracılığı ile dinlerinde kullanmıştır” diye konuştu.
 

Batı ve bizim müziğimiz arasındaki farklara değinen Barkçin: “Batı medeniyeti müziği dikeydir, çatışmacıdır, kendisiyle kavgalıdır. Doğu medeniyeti müziği ise yataydır, uzlaşmacıdır dolayısı ile bir ahenge sahiptir. Batı müziğinde sadece iki makam yani duygu varken, bizim müziğimizde tam 120 makam ve duygu vardır. Görüldüğü üzere bizde, tabiatta olduğu gibi doğallık ve çok renklilik mevcutken batı müziğinde tek tipçilik ile birlikte kural ve kalıpçılık mevcuttur. 

“Medeniyetimizdeki bütün makamların ve usullerin temeli, kulluğun dışa yansımasıdır”

Tüm medeniyetlerin kendine has iki parmak izi vardır. Bunlardan biri müzik, diğeri ise mimaridir. Müzik sesin mimarisidir. Mimari ise yapının melodisidir. Medeniyetimizdeki bütün makamların ve usullerin temeli, kulluğun dışa yansımasıdır. Dolayısı ile müzikteki makam aslında içimizdeki âlemlerin her birinin adıdır. 

“Müzik medeniyetin aynasıdır”
 

“Müzik sadece bir eğlence aracı değildir. Aynı zamanda insan zihnini de şekillendiren bir durumdur” diyen Barkçin, “Müzik medeniyetin aynasıdır. Müziğin esası insan sesidir, enstrüman yardımcıdır. Buradan yola çıkarsak aslında müzik bizim için Rabbimiz ile bir sohbet aracı bile diye biliriz. Ama ne olursa olsun asıl mesele her şeyde olduğu üzere kendiliğimizdir. Bu bizi biz yapan bütün toplumsal yapı taşlarımız için geçerlidir. Müzik de sadece bunlardan biri” sözleri ile konferansını tamamladı
. 

Paylaş:

Etiketler:

Yorumlar